SUITCEYES project

Oproep

Heeft u een beperking in zien en horen? Dan willen wij graag met u in contact komen.

In een Europees onderzoeksproject willen we nieuwe technologie ontwikkelen om mensen met een beperking in zien én horen te ondersteunen in het dagelijks leven. We ontwikkelen bijvoorbeeld sensoren die omgevingsinformatie kunnen doorgeven via de tast zodat het makkelijker wordt om de weg te vinden. Ook willen we communicatie makkelijker maken.

Dit project valt of staat met de hulp van mensen met een beperking in zien en horen, want zij weten zelf het beste waar zij behoefte aan hebben. Daarom zoeken we mensen die hierover met ons zouden willen praten. We willen graag weten wat uw wensen zijn met betrekking tot zelfstandigheid in dagelijkse activiteiten en wat uw ervaringen zijn met het gebruik van technologie.

Het gesprek zal ongeveer 1 uur duren en zal plaatsvinden op een voor u prettige locatie, bijvoorbeeld waar u woont. Er zal een geluidsopname van het gesprek gemaakt worden. Deze opnamen zullen vertrouwelijk worden behandeld en de gegevens worden anoniem verwerkt.

 

Heeft u een beperking in zien en horen en heeft u interesse in deelname aan dit onderzoek?

Contacteer dan Dr. Myrthe Plaisier via email m.a.plaisier@tue.nl

 

Over SUITCEYES

SUITCEYES is een door de EU gefinancieerd onderzoeksproject waarvoor in 5 Europese landen (Zweden, Griekenland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland) interviews worden afgenomen. In ieder van deze landen voeren wetenschappers gesprekken met mensen met een beperking in zien én horen om onze technologie zo goed mogelijk te laten aansluiten op hun behoeften. Meer informatie over het project is te vinden op de SUITCEYES website.